Kullanıcı Sözleşmesi

Madde 1 - Kullanım koşulları

( İlan Tarihi: 06.10.2018 )

Bu SİTE'de sunulan hizmetler www.Teklifkimde.com (bundan böyle kısaca "TEKLİFKİMDE" olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE'nin yasal sahibi TEKLİFKİMDE olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi TEKLİFKİMDE'ye aittir.

 

İşbu kullanım koşullarını TEKLİFKİMDE gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak SİTE'de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır

 

SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, TEKLİFKİMDE tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

 

TEKLİFKİMDE, bu SİTE' de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

 

 

Madde 2 - Sözleşme Tanımları

 

1. SİTE: TEKLİFKİMDE tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi 

(on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.. 

 

2. ÜYE: TEKLİFKİMDE'den ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, 

TEKLİFKİMDE tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak 

anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile SİTE'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak 

üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi 

Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel 

bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi SİTE'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve 

kurumları adına işlem yapabilir. "Üye adı" kesinlikle gerçek isimlerini kullanılmalıdır aksi takdirde üyelikleri onaylanmaz veya kapatılabilir.

 

3. KULLANICI: TEKLİFKİMDE web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

 

4. LİNK: SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE'ye, 

dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

 

5. İÇERİK: SİTE'de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, 

resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir. 

 

6. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel 

nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle TEKLİFKİMDE arasında elektronik ortamda 

akdedilen işbu sözleşmedir.

 

7. KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, 

SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.

 

 

Madde 3 – Hizmetlerin Kapsamı

 

Teklifkimde, sizlere internet üzerinden ürün ve/veya hizmet satın alma imkânı sunan sanal bir pazaryeri sağlamaktadır. TEKLİFKİMDE'nin, SİTE üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

 

TEKLİFKİMDE'nin, SİTE üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; TEKLİFKİMDE'ye ait www.Teklifkimde.com.tr adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde "yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi" borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından TEKLİFKİMDE adına ayıpsız olarak teslimidir.

 

TEKLİFKİMDE, SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

 

SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların TEKLİFKİMDE tarafından belirlenecek ve SİTE'nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. TEKLİFKİMDE, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

 

 

Madde 4 - Hizmetler

 

Teklifkimde tarafından verilen hizmetler kısaca;

 

1.    Sanal Pazaryeri

 

2.    Açık Arttırma 

a. Açık Arttırma Sistemi kapsamında Teklifkimde tarafından kontrol altında tutulan ve yönetilen güvenli hesap, alıcı tarafından doldurulup fiyat vermesi sağlanmaktadır.

b. Açık Arttırma Sistemi'nin işleyişi aşağıdaki gibidir: 

i. Alıcı, Açılan ürüne teklif vermek için Katılım bedelini öder

ii. Alıcı, katılım bedelini ödediği takdirde, Açık Arttırmanın kapanmasını bekler

iii. Açık Arttırma kapandığında Alıcı, ilk teklifini katılım bedelini ödediği için ücretsiz olarak yapar. Sonraki fiyat teklifleri için katılım bedeli kadar teklif bedeli öder. 

iv. Alıcı Açık Arttırmayı kazandığı takdirde Verdiği Teklif Değerindeki Ücreti ile ürünü kazanmaya hak sahibi olur.

v. Teklifkimde, ürünü Açık Arttırmayı kazanan kullanıcı ile görüşüp dağıtım süresi, 30 gün yasal süreyi geçmeyecek şekilde elden verme ile ürünü teslim etme hakkına sahiptir. Kullanıcı dilerse ürününü kargo seçeneği ile sahip olup, ürünü sorunsuz aldığına dair fotoğraf göndermek zorundadır.

c. Kullanıcılar, Açık Arttırma Sisteminden ve Teklifkimde hizmetlerinden faydalanılarak alınıp satılan ürün ve/veya hizmetlerin satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerinden veya ürünün ithal edilmesi halinde ithali ile ilgili her türlü vergi, fon, ceza, sair yükümlülükten sorumludurlar.

d. Kullanıcılar, Bir açık artırma da ürün kazandığı zaman kazandığı üründen hemen bir sonra ki açık artırmaya katılım sağlayamaz.Ondan sonra ki açık artırmaya katılabilir. Bu şekilde tekrarlanır. Katılım sağladığı takdirde teklifi geçersiz sayılacaktır. Eğer ki ürünün kazananı yasaklı kullanıcı olur ise ondan bir önce teklif veren üyeye ürün verilecektir ve jetonları geri iade yapılmayacaktır. Kullanıcı yasaklı olduğu 3 ayrı açık artırmaya katılım sağladığı ve kendisine yapılan uyarıları dikkate almadığı taktirde üyeliğine son verilecektir. Fırsat açık artırmalarında bu kural geçerli değildir.

 

 

Madde 5 - Kullanım Şartları

 

1.    Siteye girdiğinizde veya Teklifkimde hizmetlerini kullanırken aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması sözleşmeye açıkça aykırılık olarak kabul edilecektir: 

 

2.    TEKLİFKİMDE, SİTE'de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, SİTE üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. SİTE muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler SİTE'ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile SİTE'de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. SİTE'de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve TEKLİFKİMDE'nin SİTE'de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. 

 

3.    KULLANICI ve ÜYE, SİTE'deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda SİTE'nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI'nın ve ÜYE'nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve ÜYE'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan TEKLİFKİMDE sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI'nın ve ÜYE'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan TEKLİFKİMDE sorumlu değildir. 

 

4.    TEKLİFKİMDE, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve SİTE'yi kullanma koşulları ile SİTE'de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, SİTE'yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, SİTE'de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. SİTE'nin kullanımı ya da SİTE'ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.TEKLİFKİMDE, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 

5.    SİTE dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı TEKLİFKİMDE'nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, TEKLİFKİMDE çalışanlarının ve yöneticilerinin, TEKLİFKİMDE yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. 

Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. TEKLİFKİMDE, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.

 

6.    Mevzuata aykırılık, kişilerin haklarının ve/veya işbu sözleşme veya eklerinin ihlali, 

 

7.    Hukuki işlem yapma ehliyetine sahip olunmaması (18 yaşından küçük olmanız gibi) veya üyelikten men edildiğiniz halde Teklifkimde hizmetlerinin kullanılması, 

 

8.    Ürün ve/veya hizmetlerin teslim/ifa edilmemesi veya satın alınan ürün ve/veya hizmet bedelinin ödenmemesi, 

 

9.    Aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik yerleştirilmesi, 

 

10.  Teklifkimde'nin yazılı onayı olmaksızın, kullanıcı hesabının veya isminin devredilmesi, 

 

11.  Spam, talep edilmemiş veya toplu elektronik iletişim yapılması veya zincirleme e-posta gönderilmesi,

 

12.   Kullanıcı profili değerlendirme sistemini bozmaya yönelik davranışlar dahil, Teklifkimde altyapısına, sistemine zarar verilmesi, 

 

13.   Herhangi bir amaçla siteye robot veya otomatik giriş yöntemleri ile girilmesi, 

 

14.   Kullanıcıların yazılı ön onayı olmaksızın, kullanıcıların e-posta veya diğer kişisel bilgilerinin toplanması, saklanması, 

 

15.   İşbu SİTE'nin sahibi TEKLİFKİMDE'dir. Bu SİTE'de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve SİTE'nin sunumu TEKLİFKİMDE'nin ya da TEKLİFKİMDE'nin izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE'deki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code'ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla TEKLİFKİMDE ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, TEKLİFKİMDE hizmetlerini, TEKLİFKİMDE bilgilerini ve TEKLİFKİMDE'nin telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının TEKLİFKİMDE'nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve TEKLİFKİMDE'nin yazılı izni ile mümkündür. Teklifkimde markası ve unvanı ile benzer ibarelerin kullanıcı ismi/dükkan ismi olarak belirlenmesi ve üçüncü kişilerin marka dahil haklarını ihlal edecek şekilde kullanıcı /dükkan isimlerinin belirlenmesi.

 

16.  İşbu SİTE'nin sahibi TEKLİFKİMDE'dir. Bu SİTE'de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve SİTE'nin sunumu TEKLİFKİMDE'nin ya da TEKLİFKİMDE'nin izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE'deki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code'ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla TEKLİFKİMDE ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, TEKLİFKİMDE hizmetlerini, TEKLİFKİMDE bilgilerini ve TEKLİFKİMDE'nin telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının TEKLİFKİMDE'nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve TEKLİFKİMDE'nin yazılı izni ile mümkündür.

 

 

17.  Eğer siteye bir tüzel kişi olarak üye oluyorsanız, ilgili tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. Aksi halde, doğan borç ve yükümlülüklerden şahsen sorumlu olmayı kabul edersiniz. 

 

18.  TEKLİFKİMDE, SİTE üzerinden KULLANICI'lar ve ÜYE'ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. TEKLİFKİMDE aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE'nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. KULLANICI'lara ve ÜYE'lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak TEKLİFKİMDE için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya TEKLİFKİMDE'nin işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.  Site üzerinde, kendi üyeliklerinizle ve diğer üyeler ve/veya tanıdıklarınıza ait üyelikler arasında ürün ve/veya hizmet satışı niteliğinde olmayan, sadece para transferini sağlayacak her türlü nitelikte işlem yapılması ve site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunulması. 

 

19.  İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde TEKLİFKİMDE tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde TEKLİFKİMDE; TEKLİFKİMDE hizmetleri, TEKLİFKİMDE bilgileri, TEKLİFKİMDE telif haklarına tâbi çalışmaları, TEKLİFKİMDE ticari markaları, TEKLİFKİMDE ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

 

 

Madde 6 - Alım Şartları

 

Alım yaparken "Alıcılar İçin Kurallar"a uymayı kabul etmektesiniz. 

 

Madde 7 - Fikri Mülkiyet

 

Sitenin tasarımı, imge, html kodu dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sitede Teklifkimde tarafından oluşturulan tüm içerik ile Teklifkimde markası ve logosu Teklifkimde sitesine aittir. Kullanıcılar, Teklifkimde haklarına tabi eserlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. 

 

 

Madde 8 - Teklifkimde Hakları

 

1.    Kullanıcı olarak, satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetlerle veya site üzerinden gerçekleştireceğiniz işlemlerle ilgili olarak, Teklifkimde'ye yöneltilecek her hangi bir yasal takibat, soruşturma veya davada Teklifkimde'nin sorumlu olmadığını ve Teklifkimde'nin kendisini savunması için gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri en kısa sürede sağlamayı kabul etmektesiniz. 

 

 

2.    Teklifkimde, Site'de sunulan hizmetleri, ürün ve içerikleri her zaman, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme, kaldırma ve silme hakkına sahiptir. Teklifkimde, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Teklifkimde'nin söz konusu ürün ve/veya hizmetleri siteden kaldırması nedeniyle satıcıya karşı herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. 

 

 

Madde 9 - Fesih

 

Teklifkimde, işbu sözleşme ve eklerini ihlal etmeniz durumunda sözleşmeyi ve üyeliğinizi derhal tek taraflı olarak feshedebilecektir. Bu durumda, Teklifkimde'nin uğradığı/uğrayabileceği tüm zarar ve ziyandan sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz. 

 

Madde 10 - Sorumluluklar

 

Siz,

 

i)               işbu sözleşmeye aykırı eylem veya işlemler

 

ii)              kullanacağız marka, logo ve içerik

 

iii)             listelediğiniz ürün ve/veya hizmetler

 

iv)            yaptığınız reklam, promosyon, kampanya veya tanıtım ve

 

v)             yasal düzenlemelere aykırı eylem ve işlemler nedeniyle Teklifkimde, Teklifkimde çalışanları ve yöneticileri ile Teklifkimde kullanıcılarının maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm masrafları (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.), harcamaları ve başta tazminat ve idari para cezası olmak üzere yapmış olduğu tüm ödemeleri, hiçbir yasal merciin hükmüne hacet kalmaksızın, Teklifkimde'nin ilk yazılı talebini müteakip 7 (yedi) gün içerisinde tüm fer'ileriyle birlikte nakden ve defaten ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul etmektesiniz. 

Teklifkimde dilerse, bu bedelleri Teklifkimde güvenli hesapta bulunan bakiyeden mahsup etme veya bu bedelleri bloke etme hakkını haizdir. 

Teklifkimde'nin işbu sözleşmeden kaynaklanan sorumluluğu, kasıt ve ağır ihmal halleri hariç olmak üzere, işbu sözleşme tahtında, zarara yol açan olay tarihi itibariyle Teklifkimde'nin kullanıcıdan varsa tahsil etmiş olduğu ücret ve komisyonların toplamı ile sınırlıdır. 

 

 

Madde 11 – Genel

 

1.    Taraflardan herhangi biri, işbu sözleşme kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğün, mücbir sebepler nedeniyle yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep, tarafların makul kontrolleri dışında kalan öngörülmeyen ve önlenemeyen herhangi bir olaydır. Aşağıda belirtilenler ile sınırlı kalmamak kaydıyla, halk ayaklanması, savaş, hükümet tehditleri ve idari kararlar, ambargo, hükümetin veya bir kurumunun uygulaması, internet hızı ve kesintileri, doğal afet, fırtına, yangınlar, kaza, sabotaj, patlama, terörist saldırı, malzeme veya sarf malzemesi darlığı, grev ve lokavt mücbir sebep sayılır. 

 

2.    Teklifkimde'nin kendi grup şirketlerine yapacağı devirler hariç olmak üzere, taraflar, işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceklerdir. 

 

3.    Tarafınızla yapılacak bütün bildirimler, elektronik ortamda ilanlar ile ya da yazılı olarak sistemde belirttiğiniz e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacaktır. Herhangi bir e-posta veya adres değişikliğini yazılı olarak bildirmediğiniz veya sitede güncellemediğiniz takdirde, mevcut e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacak tebligat geçerli kabul edilecektir. 

 

4.    Kullanıcılar, siteye üye olurken Teklifkimde tarafından telefon, çağrı merkezleri, otomatik arama makineleri, e-posta, SMS vb. vasıtalarla yapılacak duyuru ve kampanyalar ile Teklifkimde hakkında yapılacak anketler ile ilgili iletişim çalışmalarından haberdar olup olmamaya ilişkin tercihlerini belirlerler. Kullanıcılar, söz konusu iletişim tercihlerinin Teklifkimde'nin mobil aplikasyonları için ve mobil sitesi içinde geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcılar üye kayıtları tamamlandıktan sonra Bana Özel sayfasındaki Bildirimler bölümü aracılığıyla her zaman ve ücretsiz olarak kendilerine gönderilecek elektronik ticari iletileri durdurabilir veya ticari ileti kanallarını değiştirebilirler. 

 

5.    Kullanıcılar, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, Teklifkimde'nin, kullanıcılara ilişkin bilgileri, kişisel veriler de dahil olmak üzere ve fakat bununla sınırlı kalmaksızın, Gizlilik Politikası'ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabileceğini ve 3.kişilere aktarabileceğini kabul ederler. 

6. Teklifkimde işbu sözleşmeyi, e-mail veya Bana Özel sayfasındaki Mesajlar bölümü aracılığıyla ya da güncellenmiş maddeleri www.teklifkimde.com.tr adresinde yayınlamak suretiyle her zaman değiştirebilir.

 

6.    Sitemizde yer alan politikalar ve kurallar dönem dönem değiştirilebilirler. Değişiklikler Teklifkimde sitesinde yayınlandıkları tarihte geçerli olurlar. 

 

7.    İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğan hukuki itilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında, işbu sözleşme hükümlerinin yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların hallinde, İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. 

 

8.    Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, teyitli faks mesajlarının, e-maillerinin muteber, bağlayıcı, delil teşkil edeceğini kabul ederler.

 

9.    Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu sözleşmenin diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir. 

 

10.  Teklifkimde'nin haklarından herhangi birisini kullanmaması veya geç kullanması, bu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir. 

 

11.  Bu sözleşmedeki hiçbir unsur taraflar arasında herhangi bir temsilcilik, acente, ortaklık veya başka türlü bir ortak girişim (joint venture vs.) ilişkisi olarak yorumlanmayacaktır. 

 

12.  Alıcı ve Satıcı, Teklifkimde'nin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve ve Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olduğunu ve bu nedenle Satıcı ve/veya Alıcı tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

13.  Teklifkimde reklamlarının, tekliflerinin ve ticari iletilerinin ilgi alanlarınız ve/veya siteyi kullanımınız ile ilişkili olmasını sağlamak amacıyla ticari ve teknik olarak mümkün olan en iyi gayreti gösterecektir. 

 

Madde 12- Ekler

 

Kullanıcılar, sitede yayınlanan kurallar ve politikaların işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ederler. Kullanıcılar aşağıda yer alan kuralları da okuyup anladıklarını kabul ederler.